Krækjur

Alþjóðahús

Tungumálaþjónusta

Barnaheill

Barnaheill – Save the children á Íslandi

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna

Á þessum vef er fróðleikur, verkefni og leikir um barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og mannréttindi barna

Barnaverndarlög

Lög, reglugerðir og alþjóðlegir samningar um barnaverndarmál

Doktor.is

Doktor.is á að auðvelda aðgengi almennings að upplýsingum, um heilsufar og hollustu, sjúkdóma, lyf og flestu því er tengist heilbrigðismálum og hollu líferni.

Fjölmenning í leikskólum

Hér er að finna fjölmargar hugmyndir, verkefni og leiðir til að vinna með fjölmenningarlegt skólastarf.

Foreldravefurinn

Hér er að finna ýmsar upplýsingar til foreldra um dagforeldra, leikskóla, skóla, frístund og fjölmenningu.

Frístundir fyrir alla

Upplýsingar um frístund Reykjavíkur og starf á vegum frjálsra félaga.

Greiningar og ráðgjafastöð ríkisins

Hlutverk Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins er að efla lífsgæði og bæta framtíð fatlaðra barna og unglinga og fjölskyldna þeirra.

Menntavísindasvið Háskóla Íslands

Kennaraháskólinn

Rafræn Reykjavík

Hér er að finna allar rafrænar umsóknir borgarinnar svo og umsóknir á eyðublöðum sem má annað hvort fylla út og senda með tölvupósti eða prenta út og skila til skrifstofa.

Rögn fatamerkingar

Nafnaborðar og merkimiðar í föt

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða þjónustu og stuðlar að samfellu í öllu starfi sem hefur velferð barna að leiðarljósi.

Skólavefurinn

Hér má nálgast ýmsa leiki og æfingar

Tákn með Tali

Tákn með tali (TMT) er tjáningarform, ætlað heyrandi einstaklingum sem eiga við mál- og talörðugleika að stríða.

Tungumál er gjöf

Hér er að finna stuðningsefni fyrir leikskóla og foreldra við að efla mál og læsi barna.

Umhverfissvið & skipulagssvið Reykjavíkur

Sviðið gegnir því fjölþættu hlutverki allt frá því stefnumótum í umhverfis-, skipulags- og samgöngumálum og í að samþykkja teikningar og tryggja eftirlit í heilbrigðismálum. Að auki stýrir sviðið framkvæmdum og viðhaldi og sinnir almennum rekstri í borgarlandinu eins og grasslætti og snjómokstri. Undir sviðið heyra einnig byggingarfulltrúi, skipulagsfulltrúi og Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur.

Þjónustumiðstöð Laugardals-og Háaleiti

Þjónustumiðstöðin sinnir þjónustu við einstaklinga og fjölskyldur, sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla, frístundaráðgjöf auk almennrar upplýsingagjafar um starfsemi Reykjavíkurborgar. 

Undirflokkar